Hvad kan du få af offentlige tilskud som enlig mor? Slået op i: økonomi – Tags: , ,

*Artiklen indeholder reklamelinks*

Udover børnebidraget fra samværsforælderen, er der også forskellige offentlige tilskudsmuligheder til enlige med børn. Tilskuddene handler ikke om forældremyndigheden. Den der har folkeregisteradresse sammen med barnet får ydelserne udbetalt – og det er også fuldkommen uafhængigt af samværsfrekvensen. Det er altså barnets folkeregisteradresse, der er udslagsgivende.

Børne- og ungeydelse

Børne- og ungeydelsen er et beløb, som der udbetales for hver af dine børn, indtil de fylder 18 år. Beløbets størrelse afhænger af barnets alder og falder gennem årene. Du kan se satserne her: www.borger.dk/familie-og-boern/Familieydelser-oversigt/Boerne-ungeydelse under “Hvor meget kan jeg få?”. Det er som udgangspunkt moren til barnet, der får udbetalt børne- og ungeydelse.

Børne- og ungeydelsen er det eneste af de offentlige tilskud, der kommer automatisk. Resten af tilskudsmulighederne herunder skal du selv søge om.

Børnetilskud for eneforsørgere, ordinært og ekstraordinært

Børnetilskuddet består af et ordinært og et ekstra børnetilskud. Det ordinære børnetilskud udbetales for hvert af dine børn, mens du kun kan få ét ekstraordinært børnetilskud – uanset hvor mange børn du har. Se satserne for børnetilskud her: www.borger.dk/familie-og-boern/Familieydelser-oversigt/boernetilskud/boernetilskud-enlig under “Hvor meget kan jeg få?”. Både det ordinære og ekstra børnetilskud er skattefrie.

NB! Børnetilskuddet er ikke det samme som børne- og ungeydelsen.

Boligstøtte

Hvis du bor til leje, kan du søge boligstøtte, eller boligsikring som det også kaldes. Boligstøtten er forhøjet, hvis du bor alene med børn. Udover det så afhænger beregningsgrundlaget af, hvor meget du betaler i husleje, boligens størrelse og indkomst og formue for alle, der bor på adressen.

Se mere på: www.borger.dk/bolig-og-flytning/Boligstoette-oversigt. På siden er der også et link til beregning af boligstøtte.

Friplads i daginstitution

Som enlig mor med har du mulighed for at søge om økonomisk friplads, hvis din indkomst ligger under et vist beløb. Du kan læse mere om tilskud til friplads her: www.borger.dk/familie-og-boern/Boernepasning/Oekonomisk-fripladstilskud-soeskendetilskud-og-andre-tilskud.

På din kommunes hjemmeside kan du ofte også finde en fripladsberegner, se for eksempel her og sæt din egen by ind i søgningen.

Det er vigtigt, at du selv retter beløbet hos Udbetaling Danmark, når din indkomst stiger eller falder. For meget udbetalt fripladstilskud skal betales tilbage. Det er helt normalt at få en opkrævning for en regulering, der ligger to regnskabsår tilbage. Ikke særlig rart, hvis det lige lander i en måned, hvor vaskemaskine og køleskab også står af, så hold godt styr på det.

« Sådan får du tid til det hele i dit liv som enlig mor
Sådan ser et budget ud for en enlig mor »